Team

Šéfredaktor: Stanislav Damon Vereš (Dark)

Zástupca:

Hlavný Redaktor (Redaktori ktorý sú značným prínosom a ich prácou pomáhajú zvyšovať úroveň projektu) :
Endy
Miro Chládek (Makuto)

Redaktori:
Herrdoktor
Boris Isi-mlir Miškovič (Isimlir)
Peso
Lukáš
Monika

Korektory:
Zuzana

Redaktori na skúšobňu dobu: