Elfovia

Elfovia.

 

Elfovia je umelo vytvorená frakcia organizátormi s vopred určením presvedčením. Môžeme ich vnímať ako NPC (systémové postavy), ktorá bola vytvorená ako proti-strana k ľudom.

Základ ich presvedčenia je že ľudia sú chorobou zeme a ničia ju. Elfovia sú niečo ako lesníci, ktorý spravujú les a ich úlohou je ničiť škodnú. Tým sa stávajú proti frakciou k ľudom.

Ľudia ničia svet, vedú vojny o pôdu, lebo potrebujú expandovať kvôli ich rýchlo rozširujúcej sa populácií ktorou zamorujú svet. Odlesňujú a svet menia podľa svojich predstáv a nie tak ako bolo určené prírodou. Pre ich pokrok musí ustúpiť príroda bokom a nahradia ju niečím umelým ako sú ich záhrady.

Síce kráľovstvo teraz sa snaží byť  demokratické, ale v prípade v spojení s nimi by museli prijať ich zákony, kde môžu síce demokraticky hlasovať, ale už by to znamenalo koniec ich civilizácie ako je a dosť možnosť celkovo civilizácie.

Elfská krv sa miesi s ľudskou už tisícročia a ak nejaký človek koná dobre, tak elfovia veria, že to práve v ňom prevláda efská krv a ak začne konať zle, tak prevládla tá ľudská.
Preto aj na kráľa kým neurobí nič zle pozerajú ako na elfského miešanca. Kým koná dobre je to len z trošky elfskej krvi v jeho žilách, ale ostatný ľudia sú zlý a aj keď jeho ciele môžu byť ušľachtilé, zradia ho jeho nebližší, lebo sú to stále ľudia. Každá dohoda je zbytočná, lebo ju nemôžu dodržať, lebo kráľovstvo padne ako všetky kráľovstva pred týmto.
Elfovia mimo uzavretej spoločnosti sú len potomkovia polovičných elfou a preto napriek vizuálnej podobe ku elfom, majú vlastnosti ako ľudia.

Elfský miešanci sú niečo podradné a sú vylúčený na život mimo komunity. Elfovia si úzkostlivo strážia čistotu svojej rasy. Elfovia žijú síce dlho ale počať dieťa môžu len v rannom Veku. Ženy majú len obmedzení počet vajíčok za život pre počasie a preto od istého veku sú neplodné. Preto ich populácia nie je moc vysoká.
Ak by umreli mladý elfovia tak ich rasa vlastne vyhynula aj keď ešte 100 rokov tu budú žiť, lebo nebudú schopní splodiť potomstvo.

Kráľovstvo môžeme vnímať ako európsky stredovek, kým elfov skôr ako stredoveký východ. Sú uzavretí pred svetom podobne ako Japonsko za Tokugawa. Ich ošatenstvo a zbroje nesú známky východnej kultúry.

Uzavretím pred svetom nemajú predstavu o fungovaní sveta vôkol seba a aj keď žijú dlho tak vlastne nevedia ako sa menili dynastie a nemajú prehlaď o histórií starého sveta.

Nemajú vládu vo skutočnom slova zmysle. Podľa starého jazyka majú predstavenú, ktorú v novom by sme pomenovali cisárovná. Ich vláda by sa dala nazvať cirkevná, ale neuctievajú žiadne božstvá.
Cisárovná vládne nie tým, že dáva rozkazy čo treba robiť, ale učí svojich ľudí a hovorí im čo je správne a čo nie. Na základe toho celá ľud koná. Snaží sa im vysvetľovať a naučiť prečo a ako majú konať v akej situácií.
Cisárovna po smrti sa reinkarnuje ako jediná z elfou, prastarou mágiou a spoznajú ju vďaka tetovaniu. Po narodení ju duchovná kasta učí všetko čo ona naučila prv ich aby potom časom to mohla zas učiť ďalších.
Aj napriek tomu že cisárovná sa môže reinkarnovať, čas medzi tým než sa vráti nie je okamžitý a každý elf by neváhal a obetoval svoj život za svoju cisárovnú, aby ochránil jej život. Jej strata je hrozna strata pre všetkých a budúcnosť ich národa.

Elfovia sú silne zásadová rasa a majú svoje pravidla čo je správne ako, že sa cisárovni nik nesmie dotknúť. Každý má svoje miesto a preto sú rozdelení aj do troch kást.

Prvá kasta sú duchovní, ktorý zodpovedajú za učenie cisarovni a duchovnu stránku ich životov ako šírenie slov cisárovnej (niečo ako konfucionizmus).  Z pravidla do duchovnej kasty menuje elfov zo svojho ľudu a to až po tom ako mu zbelejú vlasy ako znak múdrosti. Len ojedinele je členom duchovnej kasty niekto mladý.
Vlasi elfom zbelejú približne vo veku 2500 rokov a dožívajú sa približne 4000 rokov.

Druhou kastou je kasta bojovnikou. Do tejto kasty sa rodia elfovia a buď dieťa urči cisarovná, alebo duchovný ak je to priami potomok niekoho z kasty bojovníkov. Ich úlohou je slúžiť cisárovnej a brániť ju. Dohliadať aby sa dodržiavali staré tradície a aby sa nik nevyhlásil za vládcu. Tych čo sa previnia vyhnanú preč na doživotie a už sa nesmie vrátiť, ak sa bude brániť tak ho bez milosti zabijú. Ich úlohou je dohliadať na staré poriadky (posledný samuraj).
Bojovník sa nemôže stať duchovným, jeho život je už predurčený.

Pracovná kasta je najnižšia kasta a jej úlohovo je produkovať všetko. Ich život je o tom aby sa učili a tvorili.

Vzťah elfou ku lesom je hlavne aj kvôli mágií previazania. Takto vyvárajú hvozdy čo sú niečo ako mestá. Elf s mágiou sa zviaže s niečím živým a získa jeho vlastnosti. Takto sa spájali so stromami vďaka čomu si predlžovali život. Dnes sa mágia prenáša aj na mladých elfou dedičstvom aj keď nemajú svoj strom. Preto sa nevie či sa nejedná, len o legendu, alebo zničenie lesov, by znamenalo zničenie ich rasy.

Celu situáciu s ľuďmi komplikuje aj fakt že cisárovná zmizla a hovorí sa, že je vyznená v kráľovstve.

0 komentárov k “ElfoviaPridajte vlastný →

Pridaj komentár

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close